Gestió Integral d'Edificis i Oficines

 

Integral Mantenance of Building és la disciplina de treball que permet al client poder contractar, gestionar i resoldre els manteniments preventius, correctius i, si escau predictius de les instal.lacions en els seus edificis corporatius.

 

Tipus de serveis:

 

Preventiu: Inspeccions dels 30 punts de control que asseguren el compliment de la legislació i reglaments de seguretat.

Correctiu: Consisteix en la esmena / rectificació de defectes observats en el pla preventiu.

Estalvi energètic : Estudi i mesures d'estalvi energètic i consum de les seves instal.lacions.

Enginyeria d'Edificació : Cobreix tot el relacionat amb l'àmbit de la construcció.

 

Flux de treball:

 

 

Som experts:

- Manteniment Integral d'Edificis.

- Manteniment Preventiu & Correctiu.

- Estalvi de l'Energia.

- Enginyeria Edificació.