El programa Gateway ajuda a les empreses a tenir èxit als mercats de Corea i Japó.

 

The EU Gateway Programme organises and funds Business Missions in high technology and design sectors for european companies ..../....El programa EU Gateway fundado y gestionado por la Comisión Europea ayuda a empresas de la Unión Europea.

Publicado por FAMASE el 05/03/2012 ()


 

El programa Gateway ajuda a les empreses a tenir èxit als mercats de Corea i JapóEl Programa Gateway te com a objectiu subministrar assistència en els sectors tecnològics i els relacionats amb el disseny, amb un gran potencial a Corea i Japó.En concret s’organitzen missions comercials anuals -6 al Japó i 2 a Corea- en els sectors de la construcció, serveis mèdics i de salut, medi ambient i energia, tecnologia de la informació i telecomunicacions, disseny de moda i interiorisme.Un altre programa organitzat per la Comissió Europea dintre del context de suport per entrar als mercats de Japó i Corea, és el Programa de Formació d’Executius (ETP). Consisteix en una formació intensiva de 45 setmanes dirigida als executius, de formació empresarial i llengua respecte aquests mercats. La data límit de sol·licituds és el 31/05/2012.Aquest suport, tant en lo referent al programa Getway con a l’ETP, és degut a que malgrat Corea i Japó són el novè i sisè soci comercial de la UE, les seves pràctiques empresarials són totalment diferents a les europees, suposant un autèntic repte poder entrar al seu mercat.  The EU Gateway Programme organises and funds Business Missions in high technology and design sectors for european companies to develop their business in Japan and Korea.The Programme offers financial and logistical support, strategic preparation and a tailored search for business contacts. With support provided at every step of the way, EU companies are coached by a team of professionals in the business etiquette of these dynamic markets.Since the beginning of this Programme, the European Commission has helped many companies reap the rewards of entry into the Japanese market. Since 1994 more than 2,500 companies from the EU Member States have participated in an EU Gateway Business Mission in order to:
  1. Expand marketshare in a cost-effective and efficient way 


  2. Make new contacts and strengthen existing relationships


  3. Identify potential suppliers, subcontractors, representatives, importers and distributors.


  4. Discover currentand future trends in the Japanese and Korean markets.


  5. Research and compare the characteristics of local and competitive products.


  6. Get immediatefeedback when introducing your products and technologies face-to-face.


  7. Discuss challenges and trends with other industry professionals


  8. Raise the profileof their company with an official European Union mission El programa EU Gateway fundado y gestionado por la Comisión Europea ayuda a empresas de la Unión Europea a triunfar en Japón y Corea suministrándoles soporte en las etapas iníciales más críticas de su estrategia de penetración en estos mercados.El programa tiene como objetivo suministrar asistencia en sectores tecnológicos y los relacionados con el diseño, con un alto potencial en Japón y Corea. En concreto, se organizan Misiones Comerciales en los dos países en los sectores de:- Construcción- Servicios médicos y de salud- Medio ambiente y energía- Tecnología de la información y telecomunicaciones- Diseño de moda- InteriorismoCada año, se organizan 6 misiones comerciales a Japón y 3 a Corea (2 desde 2012) para cada sector económico. Los participantes en esas Semanas de Negocio son compañías europeas que operan en el mismo sector. Estas Semanas reúnen hasta 40 compañías europeas en Japón y 30 en Corea. Publicado/Published/Publicathttp://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519002_5630587_4556333,00.html http://www.eu-gateway.eu/go.php?nID=22&page=Home 
 

>> Ver todas las noticias