Smart City : año 2050 el 70-75% de la población vivirá en las ciudades.

 

Definició del concepte de Smart City, així com presentar el plantejament de Full de Ruta per a la seva implementació i unes recomanacions a l’hora d’abordar la seva posada en marxa.

Publicado por FAMASE el 24/05/2012 (E-C)


 En les últimes dècades,  les ciutats  han tingut un paper fonamental en el desenvolupament socioeconòmic al concentrar-se població i activitat econòmica en els nuclis urbans. Entre 1950 i 2011 la població urbana va augmentar gairebé cinc vegades. Segons les previsions de les Nacions Unides en el 2050 el 70-75% de la població mundial viurà a les ciutats. A Europa, amb índexs més alts d'urbanització, estem propers a arribar a la cota del 80% en el 2020. En països en desenvolupament s'està produint una  migració massiva de les zones rurals a les urbanes.Aquesta concentració de població en els nuclis urbans està donant a les ciutats major pes polític i econòmic."If the nineteenth century was the century of empires and the twentieth century the century of nation states, then the twenty-first century will be the century of cities" Former US Conference of Mayors’ President and Denver Mayor Wellington E. Webb, First  Transatlantic Summit of Mayors in Lyon, France, April 6, 2000Aquest protagonisme de les ciutats en la vida política i social també trasllada a les  ciutats el gran repte de la sostenibilitat de la societat. En las últimas décadas, las ciudades han pasado a desarrollar un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico al concentrarse la población y la actividad económica en los núcleos urbanos.  Entre 1950 y 2011, la población urbana aumentó casi cinco veces. Según las previsiones de Naciones Unidas, en el 2050 el 70-75% de la población mundial vivirá en las ciudades. En Europa, con índices más altos de urbanización, estamos cercanos a alcanzar la cota del 80% en el 2020. En países en desarrollo se está produciendo una migración masiva de las zonas rurales a las urbanas.Esta concentración de población en los núcleos urbanos está dando a las ciudades mayor peso político y económico."If the nineteenth century was the century of empires and the twentieth  century the century of nation states,then the twenty-first century will be the century of cities" Former US Conference of Mayors’ President and Denver Mayor Wellington E. Webb, First Transatlantic Summit of Mayors in Lyon, France, April 6, 2000Este protagonismo de las ciudades en la vida política y social, también traslada a las ciudades los grandes retos de sostenibilidad de la sociedad.El avance de la tecnología, la conectividad, con el desarrollo de Internet of Things, y  la  innovación  en materiales  hace posible hoy implementar modelos y soluciones inteligentes para desarrollar ciudades más sostenibles con mayor calidad de vida. Link info: Full de Ruta Smart Cities (català)                             Hoja de Ruta Smart Cities (castellano)Publicado / Publicat en ICTecno Cat                                                                                                                        


 

>> Ver todas las noticias