Línia de préstecs en col•laboració amb la Direcció General de Turisme.

 

Per a PIMES del sector turístic amb domicili social a Catalunya per a inversions al mateix territori.

Publicado por FAMASE el 03/10/2012 (CAT)


 Línia de préstecs en col·laboració amb la Direcció General de Turisme i Avalis de Catalunya, SGR, per a pimes del sector turístic amb domicili social a Catalunya per a inversions al mateix territori. Avalis avalarà, de manera solidària, als seus socis partícips en les operacions emparades per aquest conveni.CONDICIONS FINANCERESCondicions del préstec:·  Import: mínim 40.000€ i màxim 800.000€.· Termini: 8 anys amb 1 de carència inclòs.·  Interès: Euríbor 12 mesos més 4,50%.·  Comissió d’estudi: 0%.·  Comissió d’obertura: del 0,50% de l’import del préstec.·  Amortització: quotes mensuals.·  Garanties: aval 100% d’Avalis de Catalunya.Condicions de l'aval:·  Termini: fins a l’amortització del préstec.·  Mutualitat: entre l’1,50% i el 4% de l’import de l’aval (segons CNAE).·  Comissió de risc: fins a l’1,10% del principal del crèdit no amortitzat.·  Comissió d’estudi: 0%.·  Comissió d’obertura: del 0,50% de l’import de l’aval.·  Garanties: pignoració de les participacions i qualsevol altre que Avalis consideri necessària.TRAMITACIÓ1. Omplir i presentar l'imprès de sol·licitud d'informe d'elegibilitat que trobareu més avall, juntament amb el projecte i la documentació que s'hi indica a: La Direcció General de Turisme, l'adreça de la qual podreu trobar aquí .Qualsevol Oficina de Gestió Empresarial. Trobeu la més propera clicant aquí .2. Sol·licitar el préstec de l'ICF i l'aval d'Avalis de Catalunya, SGR, clicant aquí  i seleccionar la línia especial Turisme Futur. Avalis facilitarà tota la documentació necessària a l'ICF. Per a l'aprovació de l'operació de préstec, caldrà l'aprovació prèvia de l'aval per part d'Avalis de Catalunya, SGR.La signatura del préstec i de l'aval es farà en unitat d'acte.Publicat  per GENCAT


 

>> Ver todas las noticias