Oportunitat de negoci en cloud computing als Estats Units.

 

Es el canvi i una de les revolucions més grans que tindran lloc en el sector de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).

Publicado por FAMASE el 10/12/2012 (CAT)


 

El cloud computing facilita l'accés a les dades de l'usuari des de qualsevol lloc on sigui disponible la connexió a internet. La despesa mundial en aquest àmbit creix de manera exponencial, les oportunitats de negoci es multipliquen i Silicon Valley, a Califòrnia, és capdavanter a nivell mundial. La millora en la seguretat de les dades al núvol, i la disminució de riscos per als usuaris, són aspectes a l'alça.ACC1Ó ajuda a la internacionalització de les empreses mitjançant els Centres de Promoció de Negocis on ofereix assessorament a la mida de les necessitats de cada empresa.Què és el cloud computing o núvol?Per alguns experts és el canvi tecnològic més transformador des de la invenció de l’ordinador personal, i una de les revolucions més grans que tindran lloc en el sector de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).Segons un estudi d’IDC, una empresa d’anàlisi de mercat, la despesa mundial en serveis de cloud computing augmentarà més de tres vegades a nivell convencional, passant a tenir un volum de negoci de $44,2 mil milions al 2013; alhora crearà 13,8 milions de llocs de treball al 2015 i el volum de dades d’empreses augmentarà en més d’un 650% en els propers 5 anys.És molt important recalcar que aquest sector tecnològic té un alt grau de competència, però que alhora presenta unes barreres d’entrada molt baixes. El cloud computing no deixa de ser una modalitat emergent en alguns subsectors, i per tant presenta molt desafiaments i noves oportunitats.En aquest sector s’estan duent a terme molts estudis, inversions i millores en l'àmbit  la seguretat de les dades al núvol, i en la disminució de riscos per als usuaris.Informació publicada Anella.Cat 
 

>> Ver todas las noticias