Facility Management: in & out 2013.

 

Wat is 'in' in 2013 en wat is 'out' in 2013 op het gebied van facility management?

Publicado por FAMASE el 27/12/2012 (NL)


 FMM legde deze vraag voor aan een aantal experts. Duurzaamheid lijkt nog steeds een veelbesproken onderwerp te gaan worden. 2013 gaat ook over branding, klantvriendelijkheid en hospitality. Hoge salarissen en energieverspilling zijn de 'out's' voor volgend jaar.Volgens Jurgen van der Meer van Pandionadvies wordt klantgerichter werken belangrijker in 2013: 'Dit komt voort uit hospitality/hostmanshipbewegingen als gevolg van Het Nieuwe Werken. HNW vraagt om meer flexibele dienstverlening, nieuwe en innovatieve dienstverleningsconcepten, een breder en meer toegankelijk dienstenaanbod, een andere manier van het te woord staan van klanten, een bredere taakopvatting in de dienstverlening en meer continuiteit.'DuurzaamheidTom Stuij, algemeen directeur van Mondial Movers, denkt dat duurzaamheid een grote rol blijft spelen in 2013. 'Het proces van duurzaamheid is nog maar net begonnen en zal zich dan ook in 2013 verder ontwikkelen. In 2013 zal het volgens hem daarnaast vooral gaan om het optimaliseren van de processen in de keten en om 'omdenken'. 'Ga eens uit van de behoefte en niet van het historische aanbod.' Erick Wuestman van Vaxa denkt ook dat hospitality en duurzaamheid 'in' zijn. Verder vult hij dit rijtje aan met Big Data, integraliteit en co-creatie. Dat laatste kan volgens Wuestman perceel-overschrijdend zijn in FM. 'Restaurant samen met de buren. Parkeren, aardwarmte, afvalstromen, alles in combi met buren.'BrandingLisanne van de Weerdhof, eigenaresse van L'eliXXor, noemt beleving als hot topic in 2013. 'In 2012 was dat natuurlijk ook al zo en dat gaat nog wel even door verwacht ik. Bij branding gaat het niet zozeer om het product of de dienst die je levert, maar over hoe klanten jou beleven. Daarmee kun je je onderscheiden. Dat is met facility management net zo. Het gaat er niet alleen om dat je dingen goed en netjes regelt, maar (vooral) ook dat je klant er een goed gevoel aan overhoudt. Voorbeeldje uit de zorg: zorginstellingen die het hoogst scoren zijn niet per se de instellingen die alle certificaten het best op orde hebben, maar eerder degenen die aandacht hebben en zorgen voor een goed gevoel. Die beleving heeft dus niet alleen te maken met de uitkomst, maar ook met het proces.'OutVolgens Wuestman zijn er ook veel onderwerpen 'out' in 2013, namelijk verspilling, energievreters, monopolistisch gedrag, groot geld verdienen en consumeren. 'Consumeren wordt namelijk consuminderen. We gaan een transitie beleven op velerlei gebied en wie denkt dat we terug kunnen naar hoe het vorig jaar was, gaat van een hele koude kermis thuis komen.'Innovatiemanagement vanuit FM-perspectiefDe bodem van bezuinigen is bereikt. Maar de facilitaire budgetten blijven onder druk staan. Hoe komt u als facilitair manager uit de eeuwige spagaat van maximale dienstverlening tegen minimale kosten? De oplossing van uw probleem ligt in het slimmer organiseren van uw facilitaire afdeling. Niet minder, maar creatiever! Meer informatie en aanmeldenPublished in FMM


 

>> Ver todas las noticias