Belgium : Facility Management.

 

.Kijkend naar de toekomst van FM is 'flexibiliteit.

Publicado por FAMASE el 24/01/2013 (NL)


'Kijkend naar de toekomst van FM is 'flexibiliteit' het kernwoord.' Dit zegt Frans Slingerland (directeur Facilitair Bedrijf & Inkoop bij UWV) tijdens het een rondetafelgesprek over het rapport Benchmark facilitaire organisaties, georganiseerd door FMM en onderzoeksbureau Significant. Slingerland: 'We moeten veel meer in de breedte gaan werken. Hoe gaan we de behoefte van klanten de aankomende vijf tot tien jaar faciliteren? Bijvoorbeeld ten aanzien van het reduceren van het aantal vierkante meters. Hoe gaan we daarmee om als organisaties?' Ook voor PostNL is flexibiliteit van groot belang. Nannete Unger (manager Group Facilities bij PostNL): 'Flexibel zijn is voor ons ook heel belangrijk. We moeten meebewegen met de veranderingen in het primaire postproces. We moeten als PostNL Facilities niet blijven steken in een oude situatie, maar met een nieuwe bril naar de toekomstige organisatie kijken.'Efficiëntie en transformatieVoor Els van Haasen (manager services Facility bij de Vrije Universiteit) staat de toekomst in het teken van efficiëntie en lagere kosten. 'We moeten meer vierkante meters nuttig gaan benutten. Rekening gaan houden met Het Nieuwe Werken. De regieorganisatie gaan ontwikkelen. Duurzaam bezig zijn.' Ton Kester (manager bij de Dienst Justitiële Inrichtingen): 'Voor de Rijksoverheid is het terugdringen van het aantal kantoorpanden een van de speerpunten voor de toekomst. In het kader van de Rijksbrede taakstellingen zou dat ook voor Penitentiaire Inrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen kunnen gelden. Wat doe je daarmee? Transformeren tot studentenwoningen zou een van de oplossingen kunnen zijn.'Vereenvoudigen en conceptontwikkelingDaisy Maas-van den Hoven (Team Leader Facilities bij Vanderlande) heeft een heldere boodschap: 'Vereenvoudigen is voor ons belangrijk. We moeten aan de ene kant kostenbewust zijn, maar willen daarnaast niet in kwaliteit achteruit. Door bepaalde zaken te vereenvoudigen kunnen we dat realiseren. Ik hoef bij de directie niet aan te komen met hele rapporten over hoe bepaalde zaken in elkaar steken. Onze taak als facilitaire organisatie is de organisatie faciliteren. Daar moeten we goed in zijn en goed in blijven.' Cor-Jan van der Wal (manager Servicebedrijf bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis): 'Conceptontwikkeling zie ik als een speerpunt voor de toekomst. De klant moet niet alleen goed bediend worden, maar zich ook verwonderen. Daar zie ik voor de zorg toekomst.'Lees meerLees het volledige artikel over het rondetafelgesprek mbt het Benchmarkonderzoek facilitaire organisaties in de februari-editie van FMM.Published in FMM.NL


 

>> Ver todas las noticias