Hoe helpt u als facility manager met het vergroenen van het kantoor?

 

7 tips waarop u als facility manager op een eenvoudige manier uw kantoorhuisvesting kunt verduurzamen.

Publicado por FAMASE el 04/03/2013 (NL)


 

Duurzaamheid is een belangrijke trend. Niet alleen in de consumentenwereld, maar ook bedrijven zijn volop bezig met duurzaamheid. Hoe helpt u als facility manager met het vergroenen van het kantoor?Er zijn verschillende manieren waarop het kantoor verduurzaamd kan worden. Duurzaamheid op Kantoor geeft 7 tips waarop u als facility manager op een eenvoudige manier uw kantoorhuisvesting kunt verduurzamen.1. Focus je met het verduurzamen op de bedrijfsmissieEen duidelijk startpunt is belangrijk. Je duurzaamheidsvisie moet kortom in het verlengde liggen van je bedrijfsmissie. Duurzaamheid binnen je bedrijf staat daardoor in direct contact met je core business. De insteek en strategie is op deze manier helder, zowel voor jezelf als voor alle in- en externe stakeholders van je bedrijf.2. Bepaal hoe je wilt verduurzamenVerduurzamen kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het gebouw milieuvriendelijker te maken of door duurzame artikelen in te kopen voor de kantoorhuishouding. Ook Het Nieuwe Werken kan een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Daarnaast is bewustwording bij medewerkers erg belangrijk. Ook belangrijk is om te weten dat alle manieren in elkaar aanhaken. Want LED-verlichting aanschaffen terwijl iedereen het licht aan laat staan, schiet ook niet op. Je tast daarmee ook je geloofwaardigheid als bedrijf aan indien je pretendeert heel duurzaam te zijn.3. Breng je inkoop in kaartDoor je huidige inkoop in kaart te brengen zie je waar je het beste als eerste kunt verduurzamen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen allereerst inkopen van grote volumes te gaan verduurzamen of als eerste uw reguliere inkoop. De eerste optie neemt waarschijnlijk veel tijd en energie in beslag. Denk aan het voeren van gesprekken met de huidige en wellicht de nieuwe (duurzamere) leverancier. Daarnaast hangen er aan dit soort producten en diensten vaak langlopende contracten die moeilijk te verbreken zijn. Wanneer je je eerst richt op het verduurzamen van de reguliere inkoop laat je op een meer natuurlijke manier zien aan je medewerkers en klanten dat je duurzaam bezig bent. Op deze manier kan helder aan alle medewerkers worden gecommuniceerd over de thema's die aangepakt gaan worden. Medewerkers worden zo eerder enthousiast en betrokken gemaakt bij het nieuwe duurzame(re) beleid van uw organisatie.4. Bedenk goed wat het effect is van duurzaamheidactiesEen duidelijk communicatieplan is belangrijk bij verduurzamen. Dit om te achterhalen waar eventueel weerstand zou kunnen ontstaan. Hoe meer mensen moeite voor iets moeten gaan doen, hoe belangrijker communicatie wordt om weerstand te voorkomen of weg te nemen.5. Om tafel met je leveranciersVergeet niet dat je bij verduurzamen bij dezelfde thema's tegelijkertijd te maken hebt met verschillende leveranciers. Wil je bijvoorbeeld het afval van koffie- en thee verbruik gaan scheiden, moet je kijken naar het verbruik van plastic op kantoor, het recyclen van koffiedik, afvalrecycling van de catering en de schoonmaken moet ook weten dat alles gescheiden moet worden aangeboden. Het is daarom belangrijk dat je hierbij om de tafel gaat zitten met alle betrokken leveranciers. In dit geval dus zowel de schoonmaak, als het afvalverwerkingsbedrijf en de catering. Om duurzaamheid zo bedrijfsbreed mogelijk aan te pakken, is het slim een 'Green Team' op te richten met mensen uit de gehele organisatie. Zij kunnen een start maken met duurzaamheid, zorgen voor de implementatie en invoering en toezicht houden op de voortgang.6. Stel een leveranciersvragenlijst opMaak een leveranciersvragenlijst waarin je een opsomming maakt van de nieuwe en duurzame inkoopeisen en –wensen. Alle huidige en nieuwe leveranciers kunnen op deze vragenlijst aangeven aan welke eisen en wensen ze voldoen en in de nabij toekomst aan kunnen voldoen. Het is handig deze vragenlijst ook te gebruiken als leidraad in gesprekken met leveranciers. Op deze manier is de leverancier op de hoogte van het nieuwe inkoopbeleid en heb je meteen een duidelijk overzicht van al je leveranciers. Het is handig je Green Team hierbij te betrekken, zodat de belangrijkste gebruikers binnen je organisatie mee kunnen beslissen over de op te stellen duurzame inkoopeisen en -wensen.7. Blijf communicerenMedewerkers moeten deel blijven uitmaken van de nieuwe duurzame(re) bedrijfscultuur om het nieuwe beleid levendig te houden. Communicatie is cruciaal om het gewenste gedrag op kantoor te houden. Denk aan doelstellingen als het scheiden van afval of energiebesparing. Acties kunnen bijvoorbeeld op het intranet geplaatst worden of medewerkers kunnen regelmatig naar hun mening worden gevraagd om ze betrokken te houden.DuurzaamheidDuurzaamheidsbeleid is van grote invloed op de corporate doelstellingen van een organisatie. Hoewel het Nederlandse bedrijfsleven wereldwijd vooruitstrevend is met het voeren van duurzaamheidsbeleid, valt er nog veel te winnen. De syllabus 'Duurzaamheid' helpt u op weg met het verduurzamen binnen uw kantoor.Published in FMM


 

>> Ver todas las noticias