La generació de residus per capita, a nivells de finals dels anys 90.

 

Els residus municipals disminueixen un 7,75% entre 2011 i 2012, i la generació per càpita se situa en 1,35 kg per persona al dia.

Publicado por FAMASE el 22/07/2013 (CAT)


L'any 2012 es van generar a Catalunya 3.731.436 tones de residus municipals, xifra que suposa un 7,75% menys que l'any 2011, tot i que la població va augmentar en aquest període un 0,42%. La generació de residus per capita ha continuat millorant. En un any s'ha reduït d'1,48 kg per habitant al dia l'any 2011 a 1,35 Kg el 2012, valor molt semblant a l'assolit els anys 1997 y 1998 amb 1,3 kg.Es van recollir selectivament un 39% del residus, és a dir, 1.457.764 tones. De la fracció resta -la que no es recull de forma selectiva-, la meitat es va derivar a plantes de tractament mecànic i biològic (TMB), i es va poder recuperar bona part dels materials.Les comarques amb un major índex de recollida selectiva neta són, de major a menor, la Terra Alta, Osona, la Segarra, el Priorat, la Ribera d'Ebre i l'Alt Urgell, amb percentatges superiors a la mitjana catalana.Avui es compleixen 20 anys de la promulgació de la llei 6/1993 reguladora dels residus. Publicat per GENCAT


 

>> Ver todas las noticias