#FMProfessionals#Oportunitats per tots

 

Projecte : Incorporació de treballadors de diferents tipologies amb discapacitat.

Publicado por FAMASE el 18/11/2014 (CAT)
Famase a traves de la seva experiència professional estar implantant des de fa mes d'1 any, l'estudi i a través de diverses propostes professionals - sota el model de Facility Management- perquè els seus clients confiïn en la incorporació de treballadors de diferents tipologies de discapacitat.La “normalització” dels projectes FM i estudis de millores a través de Famase, ha de servir per millorar la incorporació laboral i contractació de personal amb discapacitats.Impliquem i col·laborem amb centres especial d'ocupació de tot el territori, amb l'objectiu de fusionar els seus coneixements i àmplia experiència amb els nous models de gestió professional.L'objecte d'aquest projecte no és solament donar compliment a la legislació vigent - Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social - sota una obligació empresarial, sinó implicar-se perquè tots tinguem les mateixes oportunitats laborals.Segons l'enquesta de l'INE, 16,7 per cent de la població de 15 o més anys va afirmar tenir alguna  limitació en la seva vida quotidiana a causa de l'estat de la seva salut, la qual cosa segons la classificació CIF suposaria que tenen discapacitat, una dada que augmenta amb l'edat, situant-se en el 10 per cent entre els menors de 44 anys i elevant-se a més del 50 per cent entre els majors de 74 anys, i al 75 per cent entre la població que supera els 85 anys.Segons aquesta estadística, la discapacitat té rostre femení, sent la seva prevalença més elevada de manera global entre les dones: afecta a 20 de cada 100, enfront de 13 entre els homes. Les diferències entre sexes resulten més acusades a partir dels 35 anys. (Dades publicades per l'ONCE)En funció del projecte FM que detecta Famase a través dels seus clients , s'analitza els perfils i requeriments tècnics com en qualsevol altre projecte, solament que en aquest cas es dóna l'oportunitat a través de les seves empreses col·laboradores al fet que participin en la proposta d'implantació.
FM&S Facility Management & Services: Identifica les necessitats del client , pre-selecció dels proveïdors/col·laboradors idonis per al mateix, la prèvia definició d'indicadors a avaluar, i juntament amb el monitoratge com a empresa gestora principal , fa que Famase sigui la màxima responsable de la correcta execució, per això les nostres Garanties de servei les publiquem a la web.Objectiu prioritari és la qualitat i transparència de tots els projectes, independentment dels proveïdors externs (empreses operadores) que estan oferint el servei, per això les nostres eines R+D+ i FM creades per Famase han permès una consecució sostinguda en criteris mesurables
Com a cas d'èxit fins avui estem desenvolupant una multiplicitat de serveis FM a clients actuals, com L´Ajuntament de Sitges (Barcelona) o la Fundació La Caixa als centres Caixaforum Madrid.Aquest nou repte no sería possible sense la implicació dels C.E.T. i els seus professionals com el cas de Formació i Integracio De Discapacitats o bé Fundacion Intress.Fins avui s'han generats 8 nous llocs laborals directes i els propis indirectes per a la gestió dels serveis.L'èxit d'aquest projecte és poder col·laborar tod@s junts per eliminar barreres professional Info en Castellano.


 

>> Ver todas las noticias