Facility management in top 5 opleidingen met hoogste automatiseringskans.

 

Article FM.

Publicado por FAMASE el 13/09/2016 (DEU)
 Maar liefst 286.000 studenten in Nederland volgen momenteel een opleiding voor werk dat de komende jaren waarschijnlijk gaat verdwijnen vanwege robotisering. Voor 42 procent van de huidige mbo-studenten geldt dat zij worden opgeleid voor werk dat over tien tot twintig jaar potentieel niet meer bestaat; in het hbo geldt dit voor 19 procent en in het wo voor 10 procent van de studenten. FM staat zelfs in de top 5 opleidingen met hoogste automatiseringskans!In 2014 publiceerde Deloitte een onderzoek naar de impact van robotisering op de arbeidsmarkt. Daaruit bleek dat in de komende tien tot twintig jaar tussen de 2 en 3 miljoen banen als gevolg van steeds verdergaande automatisering en robotisering zullen verdwijnen. Een groep mensen op wie deze robotiseringstrend een grote impact zal hebben, zijn de werknemers van de toekomst. De studenten die nu de collegebanken bevolken, staan over twee decennia op het hoogtepunt van hun carrière. Maar kunnen zij dan wel het werk verrichten waarvoor zij zijn opgeleid?Om dit te bepalen heeft Deloitte de uitstroomgegevens van alle mbo-, hbo- en wo-opleidingen in Nederland onderzocht. Het aantal studenten dat daadwerkelijk naar een bepaald type werk uitstroomt – niet noodzakelijkerwijs het werk waarvoor zij zijn opgeleid – is vermenigvuldigd met de kans dat dit type werk in de komende twintig jaar door robotisering verdwijnt.Geen daling studentenEen ander beeld dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat er geen daling zichtbaar is in het aantal studenten dat opleidingen volgt die opleiden tot kwetsbare beroepen. Zoals de onderstaande figuren laten zien, is het aantal deelnemers in de meest kwetsbare opleidingen de afgelopen vijf jaar niet gewijzigd, laat staan afgenomen.More info and original published FMM


 

>> Ver todas las noticias