La Generalitat de Catalunya presenta les línies mestres del Pla d'Actuacions d'Indústria 2012-2014

 

Objectius més immediats i concrets destaca l’increment de 500 noves empreses exportadores el 2012, la mobilització de 250 M euros d’inversió privada en R+D,

Publicado por FAMASE el 31/01/2012 (CAT)
Entre els objectius més immediats i concrets destaca l’increment de 500 noves empreses exportadores el 2012, la mobilització de 250 M euros d’inversió privada en R+D, doblar fins als 300, el nombre de projectes oberts de promoció i captació d’inversió estrangera a Catalunya i l’assessorament i acompanyament de 2.000 empreses en la cerca de finançament a través de la Xarxa d’Assessors Financers. El Govern treballarà conjuntament amb els agents econòmics i socials  el contingut definitiu del Pla, que preveu aprovar a principis de 2012 com a una de les principals mesures per tal d’afavorir la reactivació econòmica.El Pla d’Actuacions adreçat sobretot a les petites i mitjanes empreses, busca impulsar la competitivitat del teixit empresarial català i es fonamenta en 31 iniciatives concretes dividides en dos grans eixos: la política de manteniment, i la política de canvi i desenvolupament, basades en el coneixement, l’excel•lència, la capacitat exportadora, la innovació i l’emprenedoria. 

La política de manteniment es basa d’una banda en el suport i defensa de l’actual teixit industrial a partir de la definició d’un mapa de riscos i la intervenció per tal de garantir la continuïtat industrial de projectes estratègics, i de l’altra, en una política d’estímuls i suport a la creació de clústers així com també a programes de millora de la gestió empresarial. Tot plegat en el marc d’una acció coordinada i consensuada a nivell institucional amb sindicats, patronals i institucions per tal de fer costat a la indústria davant de l’actual conjuntura econòmica.

 

Pel què fa a la política de canvi i desenvolupament, el Pla inclouria tres grans línies en base a plans estructurals, plans instrumentals i plans tractors.

   

Principals objectius per al 2012.

 

El Pla ha definit una sèrie d’objectius concrets i mesurables per a l’any que ve entre els quals destaquen:

 

• 10.000 empreses clients de la xarxa tecnológica

• 250M€ d’inversió en R+D privada mobilitzada

• 2.000 noves empreses sensibilitzades a l’exportació

• 500 noves empreses exportadores consolidades

• 300 projectes oberts de captació d’inversió estrangera

• 2.000 empreses acompanyades per la Xarxa d’Assessors Financers 

  

L’objectiu del Departament d’Empresa i Ocupació i la Direcció General d’Indústria és treballar conjuntament amb els agents econòmics i socials catalans el contingut definitiu del Pla, que el Govern preveu aprovar a principis de 2012 com a una de les principals mesures per tal d’afavorir la reactivació econòmica del país.

    

El Consell Rector d’ACC1Ó, amb 43 membres, està format pels principals agents econòmics i socials de Catalunya: patronals, sindicats, cambres de comerç, representants dels diferents àmbits de suport a l’empresa (universitats, centres tecnològics, escoles de negoci) i representants de la Generalitat i l’Administració local.

 

El Pla d’Actuacions Industrial i Empresarial també preveu la fusió del Consell de Política Industrial i el Consell Rector d’ACC1Ó en un únic òrgan: el Consell Català de l’Empresa, amb la voluntat de simplificar-los a nivell administratiu i operatiu i incrementar-ne la representativitatPublicat : La Generalitat de Catalunya presenta les línies mestres del Pla d'Actuacions d'Indústria 2012-2014 


 

>> Ver todas las noticias